Zakres działalności

- Projektowanie

        Projekty konstrukcyjno-budowlane w zakresie:
        - budownictwo mieszkaniowe (wielorodzinne i jednorodzinne);
        - budynki biurowe;
        - budownictwo przemysłowe (hale);
        - obiekty usługowo-handlowe;
        - budynki użyteczności publicznej;
        - ściany oporowe;
        - budynki gospodarcze.
        Możliwe również wykonanie dokumentacji wielobranżowej.


- Kierowanie i nadzór nad robotami budowlanymi
- Doradztwo techniczne

więcej »