Projekt Budynku Handlowego LIDL

Elbląg, ul. Ogólna

Obiekt zaprojektowano w technologii mieszanej, częściowo tradycyjnej, a częściowo prefabrykowanej. Budynek niepodpiwniczony z jedna kondygnacją nadziemną. Konstrukcja dachu w postaci dźwigarów prefabrykowanych strunobetonowych oparta przegubowo na prefabrykowanych słupach żelbetowych. Słupy utwierdzone w oczepach. Konstrukcja dachu i słupów jest opracowaniem oddzielnym i będzie dostarczona przez wykonawcę konstrukcji. Posadowienie budynku zaprojektowano jako pośrednie, na kolumnach CMC. Pod słupami zaprojektowano oczepy, a pod ścianami ławy i podwaliny.

Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, jest niepodpiwniczony.