Projekt budynku hotelowego

Puck

Zespół budynków o czterech kondygnacjach nadziemnych, w pełni podpiwniczony. Konstrukcja żelbetowa, monolityczna, w układzie płytowo- słupowym, z usztywnieniami poprzecznymi w postaci żelbetowych ścian trzonów komunikacji pionowej. Konstrukcję podzielono dylatacjami na 4 części. Obiekt pokryty stropodachem żelbetowym, częściowo płaskim, a częściowo o spadku 25°. Kondygnację podziemną wraz z fundamentami zaprojektowano w technologii „białej wanny”. Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezpośrednie na żelbetowych płytach fundamentowych.