Projekt budynku wielorodzinnego

Gdynia, ul. Lidzka

Budynek wolnostojący, składający się z 3 segmentów na wspólnej hali garażowej, stanowiącej kondygnację podziemną. 2 segmenty posiadają po 3 kondygnacje nadziemne, natomiast trzeci segment posiada 4 kondygnacje nadziemne. Konstrukcja budynku częściowo żelbetowa, a częściowo murowana. Budynek pokryty stropodachem płaskim. Kondygnację podziemną wraz z fundamentami zaprojektowano w technologii „białej wanny”. Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie na płycie fundamentowej.