Projekty Stropów Typu Filigran

Wykonujemy projekty systemu stropu zespolonego (stropy typu „Filigran”).

System stropu zespolonego składa się z płyt prefabrykowanych grubości 5-6 cm z betonu zbrojonego, stanowiących dolną część oraz z nadbetonu wraz ze zbrojeniem, układanych na budowie. Stal zbrojeniowa w płytach prefabrykowanych stanowi dolne zbrojenie główne stropu. Po ułożeniu płyt prefabrykowanych na podporach montażowych, układane jest zbrojenie dolne drugorzędne, a następnie zbrojenie górne w postaci prętów lub siatek, lub prętów i siatek zbrojeniowych. Po zakończeniu układania zbrojenia system stropowy zostaje uzupełniony mieszanką betonową do pełnej projektowanej grubości płyty.

Na zlecenie zakładów prefabrykatów wykonujemy projekty stropów typu filigran.